Ympäristöohje

Ympäristöohje

Jokamiesluokan yleinen ympäristö-ohje kilpailijoille. Ohjetta tarkennetaan kisakohtaisilla ohjeilla, jotka jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Melu

 • Radalla saa ajaa vain ilmoitettuna aikana.
 • Moottoreiden turhaa tyhjäkäyntiä tulee välttää. Moottoreiden äänekäs kierrättäminen varikolla on kielletty hiljaisena aikana.
 • Kaikissa Road Racing pyörissä meluraja on 103dB(A). Äänimittaus suoritetaan erillisten ohjeiden mukaan.

Roskat

 • Varikolla syntyvä sekajäte on kerättävä talteen ja toimitettava varikkoalueella oleviin jäteastioihin.
 • Jokainen kuljettaja on vastuussa tiiminsä jätteiden asianmukaisestä keräämisestä ja hävittämisestä.
 • Jätteiden lajittelu mahdollisuuksien mukaan.
 • Tyhjät pantilliset pullot ja tölkit kerätään niille varattuun paikkaan.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä jokaiselle osallistujalle jaetaan roskapussi sekajätteen keräämistä varten. Kilpailun jälkeen pussit on toimitettava jäteastioihin.

Jäteöljy

 • Jäteöljy, jarruneste ja öljynsuodattimet on toimitettava varikkoalueella erikseen osoitettuihin keräilypisteisiin.
 • Mikäli maahan pääsee valumaan merkittävä määrä jäteöljyä, tulee siitä ilmoittaa kilpailun järjestäjälle tai ympäristöpäällikölle välittömästi.

Ympäristömatot (öljymatot)

 • Moottoripyöriä huollettaessa ja tankattaessa varikolla on käytettävä ympäristömattoa (öljymatto) joka estää öljyn, polttoaineiden, pesunesteiden, rasvanpoistonesteiden, jarrunesteiden jne. valumisen maahan.
 • Maton tulee olla nestettä läpäisemätön.
 • Maton minimikoko 160 cm x 100 cm, minimipaksuus 5 mm ja imukyky vähintään 1 litra.
 • Kaikkien varikkoille pysäköityjen moottoriajoneuvojen ja generaattorien alla pitää käyttää ympäristömattoa.
 • Öljy/bensiinikanisterien alla tulee käyttää ympäristömattoa.
 • Huolehdittava maton/matoille joutuneiden nesteiden aisianmukaisesta hävittämisestä.
Puhdistus

 • Ajoneuvojen peseminen tulee suorittaa vain tähän toimintaan osoitetuilla paikoilla.
 • Pesemisessä on käytettävä pelkkää vettä.

 Jätevedet

 • Varikolle pysäköityjen (matkailu)ajoneuvojen jätevettä ei saa laskea maahan.

Sammutin

 • 6 kg:n sammutin on pakollinen kaikille kilpailijoille. Sammuttimen tulee olla helposti saatavilla toimintakuntoisena.
 • Sammuttimen tulee tyypiltään soveltua palavien nesteiden yms. sammuttamiseen.
 • Sammuttimen tulee olla tarkastettu ja siinä tulee olla EU-luokitus.
 • Pyörällä paikalle saapuvien kilpailijoiden kohdalla vaatimuksesta voidaan kuitenkin joustaa, jos kilpailija hakeutuu varikolla sammuttimen välittömään läheisyyteen.